Vrienden van Gods Golden Acre

De Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland werd in 2003 opgericht door Gerrit Mons en enkele anderen die God’s Golden Acre in Zuid Afrika een warm hart toedragen. Doel was om het werk van Heather Reynolds onder de aandacht te brengen in Nederland, om zo financiële en materiële bijdragen te kunnen leveren aan GGA-Zuid-Afrika.

 

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers zodat nagenoeg alle binnenkomende gelden direct gebruikt kunnen worden voor God’s Golden Acre in Zuid Afrika.

 

Ook in andere landen zijn Vrienden van God’s Golden Acre. 

Zo zijn er organisaties in: (klik op land voor openen website)
Noorwegen        
Duitsland           
Zweden             
USA                   
Japan                
Tsjechië