5 euro per maand

Naar het formulier »

Voor maar 5 euro of ander bedrag per maand steunt u God's Golden Acre. Vele kleintjes maken één grote. Mede hierdoor wordt God’s Golden Acre minder afhankelijk van sponsoren die regelmatig van goed doel wisselen. Geef de kinderen de vijf voor een solide basis.

 

 

Gegevens: Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland


Postbus 443 7770 AK Hardenberg
IBAN nr.: NL96 Rabo 0381636097
BIC code: RABONL2U
Incassant ID: NL71ZZZ040697310000
K.v.K.: 04069731

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

5 EURO FONDS


Met uw bijdrage helpt u mee om God's Golden Acre in Zuid Afrika te laten voortbestaan, zodat het kan blijven zorgen voor hen die het meest getroffen zijn door de AIDS pandemie in Zuid-Afrika in de Vallei van de duizend heuvels; de kinderen!


JA, IK STEUN DE STICHTING MET EEN BEDRAG VAN:


Alle velden zijn verplichte invoervelden!

 
Per automatische euro incasso van IBAN Nummer
 
Ik maak dit bedrag maandelijks over naar NL96 RABO 0381 6360 97.
 
Dhr.
Mevr.
Fam.
 

Algemene voorwaarden giften en sponsoring:

Algemeen:

  • Door ondertekening van de doorlopende machtiging S€PA bindt u zich aan deze voorwaarden en geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 5 Euro fonds, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ondergetekende.
  • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.Betaling:

  • Betaling geschiedt via euro Incasso of periodieke overmaking.
  • De sponsoring begint op de eerstvolgende maand na uw inschrijving. De betaling vindt plaats aan het einde van de voorgaande maand.
  • U betaalt altijd voor 1 periode.
  • Over de ontvangen bedragen reserveert de stichting 10%, ter bestrijding van promotie- en administratieve kosten die de stichting maakt om haar werk naar behoren te doen.Opzegging:

  • Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  • Er geldt 1 maand opzegtermijn.
  • Er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen. Indien uw opzegging niet minimaal 1 maand voor de eerstvolgende betalingsperiode is ingediend zal er nog 1 keer een incasso plaatsvinden.
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 
« Terug naar overzicht