Algemene gift

Naar het formulier »

ASF (Algemeen Steun Fonds)

Via vrienden van God’s Golden Acre Nederland kunt u de projecten in Zuid-Afrika sponseren. Onze stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zo bent u er zeker van dat bijna het gehele bedrag dat u doneert ook daadwerkelijk aan de kinderen van God’s Golden Acre wordt besteed.

U kunt eenmalig of meerdere keren uw steun geven via Algemeen Steun Fonds.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de contact pagina.

Over de afgelopen jaren waren onze kosten minder dan 10%!

U woont niet in Nederland?

Wanneer er geen Vrienden van God's Golden Acre actief is in het land waar u woont, buiten het euro gebied, dan kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken naar God’s Golden Acre in Zuid-Afrika. Onderstaand vindt u de bankgegevens.

Woont u wel in het euro gebied of de UK dan kunt u uw bijdrage kostenloos overmaken naar Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland. Wij zorgen dan dat uw bijdrage op de juiste plaats komt. 

 

Bankgegevens buiten euro gebied:

God’s Golden Acre “Khayelihle”

First National Bank
Hayfields, Pietermaritzburg
Sourt Africa
Swift code: firnzajjrsl
Account no.: 56770007719
Branche no.: 221325

 

Gegevens: Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland


Postbus 443 7770 AK Hardenberg
IBAN nr.: NL96 Rabo 0381636097
BIC code: RABONL2U
Incassant ID: NL71ZZZ040697310000
K.v.K.: 04069731

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

Algemeen Steun Fonds


Dit bedrag schenk ik ten gunste van het Algemeen Steun Fonds. Vanuit dit fonds financiert de Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland diverse projecten in Zuid-Afrika.


JA, IK STEUN DE STICHTING MET EEN BEDRAG VAN:


Alle velden zijn verplichte invoervelden!

 
Per automatische euro incasso van IBAN Nummer
 
Ik maak dit bedrag maandelijks over naar NL96 RABO 0381 6360 97.
 
Dhr.
Mevr.
Fam.
 

Algemene voorwaarden giften en sponsoring:

Algemeen:

  • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier bindt u zich aan deze voorwaarden.Giften:

Giften zullen door het bestuur van de Stichting Vrienden van God”s Golden Acre Nederland bestemd worden voor het Algemeen Steun Fonds, tenzij er een andere bestemming voor het bedrag aangegeven is.Sponsorprojecten:

  • Sponsorprojecten worden in overleg met de Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland toegewezen aan de sponsor dit na overleg met de contactpersoon voor het desbetreffende project in Zuid-Afrika.
  • De Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland zal via de contactpersoon in ZuidAfrika op de hoogte worden gehouden van vorderingen/wijzigingen aangaande het project.Betaling:

  • Betaling geschiedt via Incasso of periodieke overmaking.
  • De sponsoring begint op de eerstvolgende maand (uitgezonderd éénmalige gift) na uw inschrijving. De betaling vindt plaats aan het einde van de voorgaande maand.
  • U betaalt altijd voor 1 periode.
  • Over de ontvangen bedragen reserveert de stichting 10%, tot een maximum van € 250,- per overboeking, ter bestrijding van promotie- en administratieve kosten die de stichting maakt om haar werk naar behoren te doen.Opzegging:

  • Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  • Er geldt 1 maand opzegtermijn.
  • Er zal geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde bedragen. Indien uw opzegging niet minimaal 1 maand voor de eerstvolgende betalingsperiode is ingediend zal er nog nog 1 keer een incasso plaatsvinden.
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 
« Terug naar overzicht