Feiten

  • De gevolgen van de aid’s pandemie zijn nu het grootste probleem in Kwa-Zulu Natal.
  • Er is een alarmerende groei van jeugdprostitutie, zowel van meisjes als ook van jongens omdat er geen geld is om het huishouden op een andere manier draaiende te houden.
  • Er is onvoldoende werkgelegenheid, voedsel, medische zorg en scholing.
  • Hoge graad van jeugd criminaliteit doordat jongeren geen werk kunnen vinden.
  • Jongeren raken aan de drugs en vormen gewelddadige bendes
  • Het GGA sport programma richt zich op jonge kinderen en jongeren, helpt hen hun gevoel van eigenwaarde te herwinnen en leert hen om de juiste keuzes te maken. Het helpt hen om te gaan met armoede, werkloosheid, woede en geweld