Zwah Hlengwa gepromoveerd aan de Zululand University.

Zwah Hlengwa, een van de leden van de God’s Golden Acre Young Zulu Warriors ( GGA YZW) is afgestudeerd aan de Zululand University in Durban Zuid Afrika. Zwah is afgestudeerd in accountancy. Bij alle concerten die de GGA YZW vanaf 2006 aan ons land hebben gegeven was Zwah niet weg te denken. Hier volgt zijn verhaal:

 

I am Zwah Hlengwa from Swayimana area who started to be part of GGA in 2003 while I was still at school in grade 10 at Masijabule High School situated in Swayimana. I was singing in the Valley where Gogo Heather Reynolds make a competition In that competition we got position  one with my group. That's where we formed the Young Zulu Worries group. Furthermore we starts traveling in 2006 to overseas and that's where I start getting some money to support my family because we don't have parents. They passed away long time ago. GGA helped me to improve my life and also get to know people from abroad like Baba Gert and all host families during our tours. I appreciate that because they helped me a lots during my study. Baba Gerts family bought me a beautiful Suit for my Graduation Ceremony that take place at University of Zululand on the 14 December 2020 and I was more than exited on that day.


I would like to recognize you all and thank you all for supporting GGA. Without you all and GGA my life wouldn't be like this today. Baba Gert, GGA, Young Zulu Worries, Heather Reynolds and to all who help me during my struggle I salute you all and I thank you all in the name of Jesus Christ.


Lasty this year I'm doing my Honor’s Degree in Public Administration but it is very difficult since Gogo Heather Reynolds passed away because she was helping me with some cash while I'm studying.
It was a pity that I was graduating in December while Gogo is no longer with us and she could not be a part of my graduation ceremony with Patrick but I hope God will give me the strength and the way to survive and have a better life


Hier volgt de vertaling:


Ik ben Zwah Hlengwa uit het gebied Swayimana Ik ben onderdeel geworden van GGA in 2003 terwijl ik nog op school zat in groep 10 van de  Masijabule High School in Swayimana. Ik zong in de  Valley waar Gogo Heather Reynolds een zang competitie hield. In die competitie werden we eerste met mijn groep. Toen hebben we de Young Zulu Worries gevormd. Verder begonnen we in 2006 met reizen naar Europa en dat was het moment waar ik wat geld kreeg om mijn familie te ondersteunen want wij hebben geen ouders meer. Zij zijn lang geleden gestorven. GGA heeft me geholpen om mijn leven te verbeteren en ook om mensen in Europa te leren kennen zoals Baba Gert en al de gastgezinnen gedurende onze trips. Ik waardeer dat erg omdat zij mij erg hebben geholpen tijdens mijn studie. Baba Gerts familie heeft een prachtig kostuum voor me gekocht voor de diploma uitreiking op de Zululand universiteit op 14 december 2020. Ik was die dag erg opgewonden.

 

Ik zou jullie allemaal willen eren en jullie allemaal willen bedanken voor jullie steun aan GGA. Zonder jullie allemaal en GGA zou mijn leven vandaag niet zo zijn geworden. Baba Gert, GGA, Young Zulu Worries, Heather Reynolds en aan iedereen die me tijdens mijn strijd heeft geholpen ik groet jullie allemaal en ik dank jullie allemaal in de naam van Jezus Christus.

 

In het afgelopen jaar ben ik bezig met mijn Honor's Degree in Public Administration, maar het is erg moeilijk sinds Gogo Heather Reynolds is overleden want ze me hielp me vaak met wat geld terwijl ik studeerde.
Het was jammer dat ik in december afstudeerde terwijl Gogo niet meer bij ons is en ze met Patrick geen deel kon uitmaken van mijn afstudeerceremonie, maar ik hoop dat God me de kracht en de manier zal geven om te overleven en een beter leven te leiden

Tot zover Zwah zijn verhaal.

 

« Terug naar overzicht