Nieuwsbrief 2021 St. God's Golden Acre Nederland

Graag willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over Gods Golden Acre (GGA) in Zuid Afrika en in Nederland.


In memoriam Gerrit Mons.

Wij werden in juni opgeschrikt door het bericht dat op 5 juni onze oud-voorzitter en erevoorzitter Gerrit Mons is overleden. Gerrit Mons is 80 jaar geworden. Gerrit is heel belangrijk geweest voor God’s Golden Acre. Wij wensen Anneke en de rest van de familie sterkte om dit verlies te dragen.


God’s Golden Acre Zuid Afrika

In onze nieuwsbrief in het voorjaar van 2020 hebben wij u verteld van het overlijden van de oprichtster en directeur van God’s Golden Acre Heather Reynolds. In het afgelopen voorjaar op haar sterfdag 3 april heeft de familie en kinderen op God’s Golden Acre samen met een aantal vrienden Heather herdacht en is er een gedenksteen opgericht. Het borstbeeld op deze gedenksteen is ontworpen en gemaakt in brons door Patrick Reynolds. Helaas konden we van uit Nederland door corona niet fysiek aanwezig zijn maar hebben we via whatsapp mee kunnen doen.

 

Gedenksteen Heather Reynolds

 

GGA ZA draait door onder leiding van Patrick, Brendan en mama Shireen onder best moeilijke financiële omstandigheden. Omdat er de laatste tijd geen nieuwe kinderen bij gekomen zijn en er wel kinderen zijn “uitgevlogen” wordt het terrein eigenlijk te groot voor hen. Men zoekt nu naar een kleinere faciliteit om het werk voort te zetten en heeft het huidige terrein te koop gezet.


Financieel Kind sponsor Programma(FKP) en Euro 5 fonds(€5.-)   

Eind december 2021 tellen we  80 deelnemers aan het FKP, maandelijks goed voor € 1.920,-. De updates zijn verzorgt door Shireen samen met Monique Reynolds. We hebben 129 deelnemers aan het Euro 5, fonds dat maandelijks globaal € 645.-  opbrengt.


Huisje bouwen door werkgroep uit Sumar.

Helaas kon in 2020 het bezoek van een aantal deelnemers uit Sumar aan GGA SA in verband met corona niet door gaan. In nauw overleg met Brendan werd besloten dat onder zijn supervisie het huisje door lokale mensen gebouwd zou worden. Brendan heeft ons via whatsapp steeds op de hoogte gehouden van de voortgang. Het is een prachtig project geworden.

Huis gebouwd met hulp werkgroep Sumar

 

 

Beleidsplan 2021-2025.

Samen met het bestuur en de direct betrokkenen van GGA Garyp 2000, 2009  2022 en Sumar 2020,, is op zaterdag 2 oktober het beleidsplan 2021-2025 besproken. De opmerkingen en wijzigingen zijn inmiddels in concept aangebracht en op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur zal het beleidsplan worden vastgesteld. Zodra dit is afgerond  wordt het op de website www.godsgoldenacre.nl  gezet.


Actie voor Baba Mbata.

Door een overval op de GGA ZA locatie in november 2020 is vaste GGA ZA  medewerker van het eerste uur Baba Mbata, door een overval zwaar gewond geraakt en heeft hij er verlamming verschijnselen aan zijn linkerarm aan overgehouden. Middels een actie onder de GGA-ers van Garyp en anderen,  is een bedrag van € 1.000,- bijeengebracht voor een aantal fysio behandelingen. Deze zijn begin mei 2021 gestart en Baba Mbata kan nu zijn arm weer gebruiken. Allen die geld hebben gedoneerd, heel hartelijk bedankt.


Simply Jesus Come Together.

Op  6 en 7 november heeft de werkgroep Go and Tell, twee themadagen georganiseerd in de IJsselhallen te Zwolle. GGA NL was er de eerste dag  met een info stand aanwezig. Er is voor € 82, aan spulletjes verkocht en ook heeft 1 persoon zich aangemeld als FKP sponsor. Ook hebben we weer aan veel mensen over het werk van GGA kunnen vertellen.


Waxinelichtjes en wenskaartenactie van GGA Garyp.

Deze actie is in de laatste week van oktober in Garyp gehouden en heeft het mooie bedrag van € 1.765,- opgebracht. Een teken dat vele Garypers GGA een warm hart toedragen.


GGA Garyp 2022.

Er staat een nieuwe groep Garypers klaar om volgend jaar naar GGA ZA te gaan. Ze zijn druk bezig met acties om geld in te zamelen voor het bouwen van een huis in de vallei. Eind december staat de oliebollenactie op het programma. Wij wensen hen alvast heel veel succes daarmee.


Lokale acties.

Ook wij zijn in het afgelopen jaar niet ontkomen aan de negatieve gevolgen van de corona pandemie. Ons inkomen is, mede doordat er minder collecten worden gehouden, sterk teruggelopen. Mocht u ons willen steunen door lokaal een actie op te zetten en heeft u daar hulp bij nodig in de vorm van presentatie materiaal of iets dergelijks laat het ons dan weten. Wij helpen u graag.

 

Het bestuur van de stichting God’s Golden Acre Nederland wenst u allen een gezegend en gezond 2022.

 

 

 

 

 

« Terug naar overzicht